Planning

Op deze pagina kan je je beschikbaarheid doorgeven en zien wanneer je bent ingepland de komende maanden. Je vindt ook meer info over wat er verwacht wordt en wat jij kan verwachten.


Gives & Takes: wat wordt er van jou verwacht?

  • Onthaal: op woensdag bij concerten - vergoeding €20

  • Bar: vergoeding €35

*Muziek, Bal Mundial ea. - bar doorheen het hele event

*Cinema op donderdag en zondag - bar voor en na de film, je kan meekijken naar de film

  • Keuken: vergoeding €35


Extra's:

  • Drankjes tijdens je shift

  • Warme maaltijd op woensdag, donderdag en film op zondag

  • Gratis inkom op andere events: je kan gratis naar concerten en films als je niet op de planning staat, geef Romy een seintje en je komt op de guestlist

Draaiboek bar Najaar

Draaiboek bar

De geprint versie van het draaiboek kan je ook steeds terug vinden in de kassa van de baraan de start van je shift.

Draaiboek onthaal najaar 2021

Draaiboek onthaal

De geprint versie van het draaiboek kan je ook steeds terug vinden in de kassa van het onthaal aan de start van je shift.


Planning najaar

De uren dat je aanwezig moet zijn, vind je terug in Kolom A, tenzij anders vermeld bij je naam.

Iets niet duidelijk? vraag op tijd aan Romy!

Planning - Najaar 2021

Beschikbaarheid doorgeven


Via de sheets hieronder kan je doorgeven wanneer je beschikbaar bent, en welke taak je wil doen.


Helpende handen bouwdagen jan-feb 22'
Helpende Handen - Najaar 2021 oktober - Half november

Bar

Helpende Handen - Najaar 2021 oktober - Half november

Onthaal

Helpende Handen - Najaar 2021 oktober - Half november

Keuken